top of page
red-question-mark-background-black-signs.jpg

אם נדרשים עבורך שירותי עו"ד לענייני משפחה, סביר מאוד להניח שמדובר בתקופה של אי וודאות. שאלות רבות צצות ולא תמיד עומד לרשותנו המידע הרלוונטי כדי לקבל החלטה מושכלת.

כאן, עומדות לרשותך תשובות לכמה שאלות נפוצות בתחום דיני המשפחה שיסייעו לך בכל תהליך הנדרש עבורך.

 • מי רשאים לשמש כעדים לצוואה?
  כל אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי לשמש כעד לצוואה, ככל שאינו אחד מן הנהנים בצוואה או אדם אשר עשוי להיות בעל עניין בה. גם עורכת הדין שלך ואנשי הצוות במשרד, לצורך עניין זה, יכולים לשמש כעדים.
 • האם ידועים בציבור נחשבים כיורשים חוקיים על פי חוק הירושה
  בהחלט, ידועים בציבור נחשבים תחת חוק הירושה כיורשים חוקיים.
 • אילו כלים עומדים לרשותי במקרה של סרבנות גט מצד הבעל?
  בית הדין הרבני מחזיק בידיו סמכויות אכיפה נרחבות במקרה של סרבנות גט. ככל שיעמוד הבעל בסירובו, רשאי בית הדין להטיל עליו מגוון סנקציות – מקנסות והגבלות ועד מאסר בפועל.
 • כיצד יחולק רכושי אם לא ערכתי צוואה?
  על עיזבונו של אדם שנפטר ולא השאיר אחריו צוואה, חל חוק הירושה התשכ"ה-1965. בהתאם לחוק זה, יחולק עיזבונו של הנפטר באופן הבא: 50% לבן/ת הזוג ו-50% הנותרים יחולקו באופן שווה בין צאצאיו. כדי להבטיח שתהיה לך שליטה מלאה באופן חלוקת העיזבון וכדי למנוע סכסוכים מרים, חשוב לפנות אל עורך דין לענייני צוואה ולערוך צוואה כדין.
 • עד איזו תקופה אחורה ניתן לתבוע דמי מזונות רטרואקטיבית?
  על פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) התשי"ט-1959, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולתבוע מזונות שלא שולמו עד שנתיים אחורה. אל הבקשה, יש לצרף את פסק הדין המאושר למזונות בשלושה העתקים.
 • האם חל מיסוי על נכסים שניתנו בירושה?
  בישראל אין מיסוי כלל על ירושות. ככל שנכסים של המצווה הועברו לצאצאיו בעודו בחיים ואלה ירצו ,לאחר פטירת המצווה, למכור את הנכס ולהתחלק ברווחים, עשוי לחול מיסוי על המכירה. לכן, מומלץ להיוועץ בעו"ד לענייני משפחה לפני ביצוע כל צעד.
 • התחתנו בנישואין אזרחיים בחו"ל – כיצד יתנהל הליך הגירושין?
  בני זוג יהודים, גם אם נישאו בנישואין אזרחיים במדינה זרה, ינהלו את הליך הגירושין בבית הדין הרבני. ככל שמדובר בזוג מעורב או שאינם יהודים, ינוהל הליך התרת הנישואין על פי הדין החל במקום בו נערכו הנישואין. כדי לוודא שהדברים מתנהלים באופן מסודר, חשוב להיוועץ בעו"ד לענייני משפחה.
 • האם ניתן לבטל הסכם גירושין?
  במסגרת עילות שמקורן בדיני חוזים (טעות, הטעיה, עושק, ביטול בהתנהגות וכיו"ב) עשויים להיווצר מצבים בהם ניתן לבטל הסכם גירושין. עם זאת, מדובר במקרים נדירים ביותר.
 • כיצד מעניקים להסכם גירושין בהסכמה תוקף של פסק דין?
  כחלק מתהליך הגירושין, יועבר הסכם הגירושין על ידי עו"ד לענייני משפחה לאישור בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ויינתן להסכם תוקף של פסק דין במעמד הצדדים במסגרת דיון אישור הסכם.
 • מהו שיעור המזונות במקרה של משמורת משותפת
  ככלל, במקרה של משמורת משותפת, יתכנו מקרים בהם היקף מזונות ילדים עשוי להיות נמוך בשיעור של כ- 25% מזה שהיה האב משלם לו היה הקטין במשמורת האם בלבד.
 • כיצד ניתן לבטל חוב מזונות בהוצאה לפועל?
  להבדיל מחובות רבים אחרים בהוצאה לפועל מהם ניתן לקבל הפטר – חוב מזונות לא ניתן לבטל בשום אופן. לכל היותר, ניתן לפרוס את החוב לתשלומים.
 • האם מום מולד עליו ידעו הבעל או האישה מהווה עילה לגירושין?
  חד משמעית לא. ככל שבן או בת הזוג ידעו על המום לפני הנישואין, לא ייחשב הדבר כעילה מספקת לגירושין.

לא מצאת תשובה לשאלה שלך? אני מזמינה אותך לפנות אלי עוד היום באתר ואשמח לספק לך מענה.

תודה על שאלתך, ניצור אצור קשר בהקדם

bottom of page